HALAMAN

Sunday, July 24, 2011

KATA GANTI NAMA

Kata ganti nama iaitu kata ganti nama diri.
Untuk pengetahuan anda, kata ganti nama bukan sahaja terhad kepada kata ganti nama diri tetapi merangkumi juga kata ganti tak tentu, kata ganti nama tempat, kata ganti nama tunjuk, dan kata ganti tanya.

Kata Ganti Tak Tentu

Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seorang secara tidak tentu.
Contoh: apa-apa, mana-mana, siapa-siapa, dan bila-bila.

 Kata Ganti Nama Tempat

Kata ganti nama tempat digunakan untuk menggantikan nama sesuatu tempat.
Contoh: sana, sini, dan situ.

 Kata Ganti Nama Tunjuk

Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau cara.
Contoh: ini, itu, begini, dan begitu.

Kata Ganti Tanya

Kata ganti tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
Contoh: apa, berapa, siapa, dan seumpamanya.

No comments: