HALAMAN

Tuesday, July 26, 2011

HURUF DIFTONG


2.1.3 Huruf Diftong

Dalam bahasa Melayu ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh gabungan dua huruf seperti dalam rajah di bawah:

Bunyi
Huruf
di depan
di tengah
di belakang
/ai/


/au/


/oi/
ai


au


oi
aising


aurat
auditorium

oidium
ghairah
trailer

saudara


boikot
pandai


harimau


amboi

No comments: