HALAMAN

Thursday, August 11, 2011

Perlukah Tanda Koma sebelum dan?


(Bahagian 1)

BOLEHKAH tanda koma (,) diletakkan sebelum kata hubung  dan  dalam sesuatu ayat? Demikianlah pertanyaan yang sering dikemukakan oleh para pelajar kepada guru Bahasa Melayu mereka.

 
Ada orang yang meragui kegramatisan ayat sekiranya tanda koma diletakkan sebelum kata hubung dan  kerana, lazimnya dalam penulisan, tanda koma tidak diletakkan sebelum kata hubung  dan, dalam erti kata bahawa tanda koma tidak perlu dibubuhkan di hadapan kata hubung dan.
Bentuk begini (kata hubung dan tidak didahului oleh tanda koma) sudah menjadi amalan biasa dalam penulisan, sejak sekian lama. Oleh itu begitu banyak orang beranggapan bahawa apabila tanda koma dibubuhkan sebelum dan, maka bentuk begini menyalahi tatabahasa.  Dengan kata lain, ayat yang terbentuk itu salah tatabahasanya.

  1. Orang itu kaya tetapi kedekut.
  2. Aiman mandi sambil  bernyanyi.
  3. Naidu serta Beego pergi ke sekolah.
  4. Langit mendung lalu hujan pun turun.
  5. Esok atau lusa, Kavita akan ke rumah Halena.
 Dan  dikatakan sebagai kata hubung kerana fungsinya menghubungkan dua atau lebih daripada dua ayat setara sifatnya menjadi satu ayat.  Ayat itu dinamai ayat majmuk gabungan. Contoh:
  1. Ibu dan kakak mengemas rumah.
(ayat pertama: Ibu mengemas rumah.  ayat kedua:    Kakak mengemas rumah.)
  1. Datuk Ai Ling berkebun sayur dan berternak itik.
(ayat pertama:  Datuk Ai Ling berkebun sayur.  ayat kedua:     Datuk Ai Ling berternak itik.)
            Fungsi koma adalah untuk menggantikan kata hubung yang ditiadakan dalam ayat. Perhatikan ayat contoh yang ini:
  1. Ibu membeli  selendang warna biru dan merah jambu dan hijau dan kuning.
 Dalam ayat 8 di atas, jelas sekali penggunaan dan yang berulang itu menjemukan, serta merosakkan kepersisan bahasa .  Oleh itu, semua kata dan digugurkan kecuali yang terakhir, dan tempat kata hubung dan yang digugurkan itu digantikan dengan tanda koma. Maka lahirlah ayat yang begini:
            8. (a)   Ibu membeli selendang warna biru, merah jambu, hijau, dan kuning.
 
Dalam ayat 8(a) terdapat tiga tanda koma, iatu selepas perkataan biru, merah jambu, dan hijau.  Koma selepas perkataan hijau itu menerbitkan bentuk tulisan yang menggunakan tanda koma sebelum kata hubung dan.  Apakah perlu digunakan koma yang terakhir itu? Tidakkah boleh digunakan dua koma sahaja, iaitu selepas perkataan biru dan merah jambu seperti ayat 8(b) yang di bawah ini.
            8. (b)   Ibu membeli selendang warna biru, merah jambu, hijau  dan kuning.
 
            Jikalau tiada tanda koma selepas perkataan hijau, maka maksud ayat itu boleh bererti bahawa hanya tiga helai selendang yang dibeli oleh ibu, iaitu selendang yang berwarna biru, selendang merah jambu dan selendang hijau dan kuning. Hijau dan kuning mungkin juga merujuk dua warna selendang, iaitu selendang berwarna hijau dan selendang berwarna kuning.  Jikalau demikian halnya, maka ibu telah membeli empat helai selendang, masing-masing berwarna biru, merah jambu, hijau, dan kuning
Tetapi mungkin juga ibu telah membeli tiga helai selendang, iaitu selendang berwarna biru, selendang berwarna merah jambu, dan selendang berwarna hijau kuning. Oleh itu, perbezaan ini hanya dapat dijelaskan sekiranya tanda koma digunakan. Sekiranya ada koma sesudah perkataan hijau, maka jelaslah hijau dan kuning terpisah, dengan itu merujuk dua warna  selendang yang berlainan, iaitu warna hijau dan warna kuning.
            Demikian betapa perlunya tanda baca koma dibubuhkan sebelum kata hubung dan bagi tujuan menunjukkan maksud ayat yang hendak dinyatakan.  Oleh itu, tidak ada salahnya tanda baca tersebut diletakkan di hadapan kata hubung dan dalam ayat jika maksudnya untuk menjelaskan kekaburan maksud sesuatu ayat.

No comments: