HALAMAN

Thursday, July 7, 2011

ELEMEN NILAI TAMBAH KSSR

Elemen Nilai Tambah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR):

  • Kreativiti dan Inovasi
  • Keusahawanan
  • Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia.

No comments: